Crear brand awareness en un nou mercat a través de PR

Zwift, la plataforma global de fitness online, té una presència consolidada a Estats Units i a altres països europeus. Considerant Espanya un mercat atractiu i amb potencial, Zwift ens confía el repte d’introduir la plataforma al nostre mercat encarregant-nos de la gestió de PR.

Hem basat el procés d’https://www.zwift.com/eu-eshttps://www.zwift.com/eu-es i pitchings personalitzats. Crear comprensió de producte ha estat un dels nostres objectius principals, i a través de testimonis, videoconferències amb mitjans, o buscant enfocs diferents a cada història, hem comprovat com els resultats han estat superiors mes a mes. 

+250 hits en 6 mesos