This is Barcelona: campanya de promoció

El brief

El 80% dels turistes que visiten Barcelona són estrangers. I un 40% dels turistes que visiten Barcelona ja hi han estat.

Turisme de Barcelona vol oferir escapades de de la ciutat per descobrir altres indrets del país, i d’aquí neix el programa Barcelona-Pirineus, que es vol promoure a través de canals digitals.

El resultat

Lymbus imagina el concepte «el Pirineu també és Barcelona» i el claim «This is Barcelona». A partir d'aquí, es crea una campanya de comunicació digital global amb l'objectiu d'aconseguir brand awareness.

La peça es converteix en el vídeo més vist del canal de Youtube de Barcelona Turisme.

99k visites a facebook
31k likes
1.2M VISITES A YOUTUBE
3.5M REACH A FACEBOOK

Conclusions

Vam aconseguir complir l'objectiu de crear un claim que sorprèn i obliga a l'espectador a fer-se preguntes. A través d'una imatge i una estètica molt cuidades, vam aconseguir fusionar la natura amb un entorn urbà en un binomi que pot resultar atractiu al turista que vulgui descobrir més enllà de la ciutat.