Comunicar marca a través d'un estudi de tendències

Strava és una xarxa social per a esportistes amb 95 milions d'usuaris a tot el món. Nascuda a San Francisco, des del 2015 confia en nosaltres per gestionar la comunicació a Espanya. Anualment, la plataforma elabora un extens informe on recull dades sobre les tendències al món de l'esport.

Des de Lymbus, cada any treballem per a trobar la millor estratègia perquè l'informe tingui el major impacte possible a la premsa. Mentre que el 2016 l'objectiu era assegurar la presència a mitjans core per introduir la marca i guanyar credibilitat, ara busquem mantenir aquestes aparicions però aconseguir, també, visibilitat de Strava i el seu estudi en mitjans generalistes i nous formats.

Triar i segmentar la informació segons el tipus de mitjà, potenciar les dades que ens permeten explicar històries més locals i impactar la premsa en diferents moments de l'any s'ha traduït en peces de més qualitat i més hits. També treballem proporcionant la informació sota embargament, amb uns dies d'antelació, perquè els periodistes puguin pair-la i fer-la seva i, també, identifiquem sempre una sèrie d'atletes -pros o populars- que puguin exercir de portaveus i parlar des de la seva pròpia experiència .

A més, aquest any, per presentar l'informe, celebrem un esdeveniment virtual que va reunir atletes i experts de tot el món per debatre sobre les conclusions de l'informe davant de més de 100 periodistes acreditats. 

+111% Hits a prensa (2016-2021)
+35% Tier 1 hits
45% Hits a premsa nacional i local