Gestió integral de xarxes socials

El brief

El Patronat de Turisme de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, un dels pols turístics de Catalunya, té una comunitat a Twitter, Instagram i Facebook propera als 200.000 usuaris. 

El resultat

Des de Lymbus creem, calendaritzem i programem els continguts dels tres canals, tant en català com en anglès.

Paral·lelament, desenvolupem un informe mensual amb els principals KPY’s per tal d’analitzar els resultats i adaptar l’estratègia per optimitzar els continguts.

+3.000 publicaciones per any
8 canals
+10% augment de likes i interacció amb usuaris

Conclusions

Gestionar els continguts i la comunitat de les Xarxes Socials de Costa Brava Pirineu de Girona és un repte apassionant. Cada dia gestionem 8 perfils diferents amb públics i interessos molt dispars.

Apliquem una metodologia que facilta el treball en el moment d'escollir i calendaritzar el contingut per a cada canal, però sempre mantenint un to i un llenguatge que doni coherència a el conjunt de la marca. A més, animem i curem una comunitat molt activa en els seus vuit perfils.