El llimb és Lymbus.
El món on les persones es troben per explorar i crear nous projectes de comunicació i esport.

Management esportiu

Activació de patrocinis

Gestió i manteniment
de patrocinis

Premsa i RRPP

Gabinet de premsa

Trobades amb mitjans

Dossiers de premsa
i materials de promoció

Comunicació i estratègia

Campanyes online i offline

Pla de comunicació

Estratègies de mitjans

Contingut digital

Gestió de xarxes socials

Branded Content

El dia a dia de Lymbus

Blog